Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

 

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

ozn. IGN.273.13.2016

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

o g ł a s z a

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.13.2016 na:

 

PRZEBUDOWĘ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – ETAP I ZADANIA PN. ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REHABILITACJI, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI”

 

w dniu 06.02.2017r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.13.2016

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 3 :

 

WOOD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Soroki 19
60-177 Poznań


NIP 7792368511 Regon 301308038 KRS 0000350361

  

Wartość umowy:

509 755,00 PLN brutto