Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

ozn. IGN.273.1.2017

 

ZARZĄD  POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

o   g   ł   a   s   z   a

W  wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.1.2017 na:

PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU  W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W SYSTEMIE  „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – ETAP I ZADANIA PN. ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W CETUNIU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REHABILITACJI, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI”

w dniu  10.03.2017r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.1.2017

z Wykonawcą, który złożył ofertę oznaczoną numerem 2 :

KONSORCJUM FIRM:

IMPEL TECH SOLUTIONS

„COMPANY” SP. Z O.O. SP. K.

- LIDER KONSORCJUM

ul. Marsa 56a

04-242 WARSZAWA

NIP  5222185149   Regon  011189902   KRS 0000583511

 

CONSTRUCT SOLUTIONS SP. Z O.O.

- PARTNER KONSORCJUM

ul. Ślężna 118

53-111 WROCŁAW

NIP  8992739467   Regon  022011995   KRS 0000439212

 

Wartość umowy:

1 458 000,00 PLN  brutto