Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

 

Koszalin, dnia 20.04.2017r.

IGN.272.2.2017

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu ozn.IGN.272.2.2017

na INFORMATYZACJĘ CZĘŚCI MATERIAŁÓW ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Z OBSZARU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

(podstawa prawna zamieszczenia informacji – art.86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity ze zm.)

 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 340 357,60 PLN brutto.

 

 

2. DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 20.04.2017r. do godz. 12:00 WPŁYNĘŁA NASTĘPUJĄCA OFERTA:

 

numer oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum

GEOPARTNER GEOMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Rakoczego 31

80-171 GDAŃSK

 

Partner Konsorcjum

GEOPARTNER

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Rakoczego 31

80-171 GDAŃSK


344 400,00 PLN

Prace ujęte w Etapie I :

do 07.08.2017r.

Prace ujęte w Etapie II :

do 22.11.2017r.

61 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury/rachunku

do Zamawiającego


 

Iwona Murii

Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Koszalinie