Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym  w trybie  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. IGN.272.2.2017

 

ZARZĄD  POWIATU  w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

o   g   ł   a   s   z   a

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

INFORMATYZACJĘ CZĘŚCI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU

GEODEZYJNEGO I  KARTOGRAFICZNEGO

Z OBSZARU  POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

 

w dniu  09.05.2017r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.2.2017

z Wykonawcą :

 

KONSORCJUM FIRM:

GEOPARTNER GEOMATICS

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Rakoczego 31   80-171 GDAŃSK

NIP 5833223904        Regon  366095333     KRS 0000653351

Lider Konsorcjum

 

GEOPARTNER

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Rakoczego 31  80-171 GDAŃSK

NIP  9571002250       Regon 220649440     KRS 0000311023

Partner Konsorcjum

 

Wartość umowy :

344 400,00 PLN  brutto