Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy o zamówienie publiczne

nr 1154/17

 

ZARZĄD  POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13,  75-620  KOSZALIN

 

o   g   ł   a   s   z   a

W  wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki ozn. IGN.272.3.2017 na:

 

DOSTAWĘ I PRZESYŁ CIEPŁA W GORĄCEJ WODZIE

NA POTRZEBY GRZEWCZE

BUDYNKÓW POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

PRZY ULICY RACŁAWICKIEJ 13 W KOSZALINIE

W OKRESIE OD 01.09.2017r. DO 31.08.2021r.

 

w dniu  26.07.2017r. została zawarta umowa nr 1154/17

z Wykonawcą:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

75-111 KOSZALIN, ul. Łużycka 25A

 

NIP  669-050-14-66       Regon  330091493       KRS  0000027924