Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wykaz szkół i placówek niepublicznych Powiat Koszaliński

41 KBPobierz

Wysokość dotacji na jednego ucznia w roku 2017

30 KBPobierz

Szkoły / placówki publiczne - znajdujące się na terenie Powiatu Koszalińskiego

30 KBPobierz

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Zarządzenie NR 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wskazania na terenie Powiatu Koszalińskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

125 KBPobierz