Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia  15.09.2017r.

IGN.272.4.2017


INFORMACJE  Z  OTWARCIA OFERT   w postępowaniu ozn.IGN.272.4.2017

na MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW  DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ:  NOWE BIELICE  I  STARE BIELICE

 

(podstawa prawna zamieszczenia informacji – art.86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych –   Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – tekst jednolity)

 

1.            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  130 000 PLN brutto.

 

2.            DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 15.09.2017r. do  godz. 12:00  WPŁYNĘŁA NASTĘPUJĄCA OFERTA:

numer oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

KONSORCJUM FIRM:

„GEO-METR” Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Marek Stachowski

ul. Ratuszowa 3/6 B

78-100 KOŁOBRZEG

 

„GEODET” s.c.

Wojciech Bala, Elżbieta Bala

ul. Głowackiego 2/2

75-402 KOSZALIN

 

119 925,00 PLN

Prace ujęte w Etapie I :

do 11.12.2017r.

Prace ujęte w Etapie II :

do 31.05.2018r.

36 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury/rachunku

do Zamawiającego

Wojciech Dyrda

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Koszalinie