Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ozn. IGN.272.4.2017

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

o g ł a s z a

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

MODERNIZACJĘ

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

GMINY BIESIEKIERZ:

NOWE BIELICE I STARE BIELIC

 

w dniu 12.10.2017r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.4.2017

z Wykonawcą :

 

KONSORCJUM FIRM:

„GEO-METR” Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych

Marek Stachowski

78-100 KOŁOBRZEG, ul. Ratuszowa 3/6 B

NIP 6711198672 Regon 330054782

 

„GEODET” S.C.

Wojciech Bala, Elżbieta Bala

75-402 KOSZALIN, ul. Głowackiego 2/2

NIP 6692243169 Regon 331010611

 

 

Wartość umowy :

119 925,00 PLN brutto