Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Ogłoszenie

o zawarciu umowy

w postępowaniu prowadzonym w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

ozn. IGN.272.5.2017

 

ZARZĄD POWIATU w Koszalinie ul. Racławicka 13, 75-620 KOSZALIN

 

o g ł a s z a

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

INFORMATYZACJĘ CZĘŚCI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Z OBSZARU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

 

w dniu 08.11.2017r. została zawarta umowa ozn. IGN.273.5.2017

z Wykonawcą :

 

KONSORCJUM FIRM:

GEOPARTNER GEOMATICS

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Rakoczego 31 80-171 GDAŃSK

NIP 5833223904 Regon 366095333 KRS 0000653351

Lider Konsorcjum

 

GEOPARTNER

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Rakoczego 31 80-171 GDAŃSK

NIP 9571002250 Regon 220649440 KRS 0000311023

Partner Konsorcjum

 

 

Wartość umowy :

21 525,00 PLN brutto