Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok

1.3 MBPobierz

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026

645 KBPobierz

Uchwała Nr CXL.618.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok

163 KBPobierz

Uchwała Nr CXL.619.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018 – 2026

118 KBPobierz

Uchwała Nr CXL.620.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok

40 KBPobierz

Uchwała NR XXXIII/295/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018

843 KBPobierz

Uchwała NR XXXIII/296/17 Rady Powiatu w Koszalinie z 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026

378 KBPobierz

Uchwała Nr VIII.60.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego

81 KBPobierz

Uchwała Nr VIII.61.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r.

51 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII.150.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok.

54 KBPobierz

Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r.

54 KBPobierz