Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

 

Koszalin, dnia  18.12.2017r.

 

 

INFORMACJE   Z  OTWARCIA OFERT w postępowaniu na : ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE W OKRESIE OD 02.01.2018r. DO 31.12.2018r.

 

 

1.            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 140 000,00 PLN brutto.

 

 

2.            DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 15.12.2017r. do  godz. 13:00  WPŁYNĘŁA  NASTĘPUJĄCA  OFERTA:

 

 

numer oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Adres do korespondencji :

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży Zachód

Rejon Sprzedaży Szczecin

ul. Pocztowa 1

75-017 Koszalin

 196 185,15 PLN

od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

przelewem

w terminie do 21 dni

od daty prawidłowo wystawionej faktury

 

Starosta Koszaliński

Marian Hermanowicz