Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Zarząd Powiatu

w Koszalinie

 

Koszalin, dnia  24.11.2017r.

 


INFORMACJA  DOTYCZĄCA OFERT

 

w postępowaniu na : ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE W OKRESIE OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

 

 

1.   DO KOŃCA TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 24.11.2017r. do  godz. 12:00 NIE  WPŁYNĘŁA  ŻADNA  OFERTA.

 

 

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 140 000,00 PLN brutto.

 

 

 

Starosta Koszaliński

 

Marian Hermanowicz