Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

                                                                                                                      A.1710.2.2018.AZ

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE – 2017 r.

 

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.

 

 

  1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Koszalińskiego za lata 2013-2016 oraz wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. i występujących w roku 2017.

Termin kontroli: 02-01-2017r. – 20-02-2017r.

 

  1. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Audyt w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym i Skarbu Państwa.

Termin, w którym przeprowadzono audyt: 04-04-2017r. – 13-06-2017r.

 

  1. Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola problemowa, dotycząca gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Okres objęty kontrolą od 31.01.2015r. do 12.10.2017r.

Termin kontroli: 12-10-2017r. – 13-10-2017r.