Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Koszalin, dnia 15.01.2018 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zarząd Powiatu w  Koszalinie ul. Racławicka 13 w  postępowaniu na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

NA RZECZ STAROSTWA POWIATOWEGO

W KOSZALINIE

W OKRESIE OD 02.01.2018r. DO 31.12.2018r.

na podstawie art.138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017r.  poz.1579 tekst jednolity ze zm.) informuje, że w dniu   2 stycznia 2018r.  została zawarta umowa ID 377472/P z Wykonawcą:

 

Poczta Polska Spółka Akcyjna

 siedziba: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

nr KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960

 

Wartość umowy :

196 125,90 PLN  brutto