Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia  13.04.2018r.

IGN.272.4.2018

 
 

INFORMACJE   Z  OTWARCIA OFERT   w postępowaniu ozn.IGN.272.4.2018

na LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POPRZEZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W WARNINIE – ETAP I

(podstawa prawna zamieszczenia informacji – art.86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – tekst jednolity ze zm.)

 

1.            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 100 000,00 PLN brutto.

 

2.            DO TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 13.04.2018r. do  godz. 12:00  WPŁYNĘŁA NASTĘPUJĄCA OFERTA:

 

numer oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena ryczałtowa

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

1

 

P.P.U.H. FUKS Krystian Mendziak

ul. Mazurska 11

75-394 KOSZALIN

 

 

126 303,50 PLN

 

do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

 

60 miesięcy

 

przelewem

w terminie do 30 dni

od daty dostarczenia faktury/rachunku

do Zamawiającego

 

 

Iwona Murii

Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami