Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wydział Rozwoju i Promocji

Wydział Rozwoju i Promocji (WR) realizuje zadania związane z rozwojem
i promocją Powiatu, współpracą z organizacjami pozarządowymi, promocją i ochroną zdrowia, kulturą i sportem.


Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności :
1) tworzenie, realizacja i monitoring celów zawartych w dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju i promocji Powiatu, w szczególności: Strategii rozwoju powiatu, Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Programu ochrony zdrowia, Programu opieki nad zabytkami,
2) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju i promocji powiatu,
3) realizacja dofinansowanych projektów, sporządzanie sprawozdań oraz monitorowanie i promowanie rezultatów,
4) upowszechnianie informacji dotyczących możliwości wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,
5) koordynowanie współpracy zagranicznej Powiatu,
6) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją i rozwojem Powiatu, w tym organizacja powiatowych imprez i wydarzeń oraz redagowanie i aktualizowanie strony internetowej, portalu społecznościowego i newslettera powiatu,
7) realizacja zadań należących do właściwości powiatu, związanych z sektorem pozarządowym i działalnością pożytku publicznego,
8) realizacja zadań określonych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należących do właściwości powiatu,
9) prowadzenie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia należących do właściwości powiatu,
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych należących do właściwości powiatu,
11) realizacja programów i projektów zdrowotnych na rzecz społeczności powiatu,
12) realizacja zadań powiatowych wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne,
13) realizacja zadań z zakresu organizowania i prowadzenia biblioteki powiatowej.