Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy (R) realizuje zadania wynikające z przepisów prawa prasowego,a w szczególności:
1) zapewnia obsługę prasową Rady, Zarządu i Starosty,
2) współdziała z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informuje ich o polityce, działalności i zamierzeniach Rady, Zarządu i Starosty,
3) organizuje konferencje prasowe Starosty,
4) prowadzi sprawy związane z wydawaniem „Gazety Ziemskiej”,
5) współpracuje przy organizacji uroczystości i imprez powiatowych.