Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Sprawy związane z pojazdami

Wniosek o rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

28 KBPobierz

Wniosek o czasowe wycofanie z ruchu

26 KBPobierz

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu / tablic(y) rejestracyjnych(ej) / karty pojazdu

26 KBPobierz

Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

25 KBPobierz

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego* / karty pojazdu* ze względu na brak miejsca na wpisy

24 KBPobierz

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

25 KBPobierz

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

23 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie

24 KBPobierz

Wniosek o dokonanie wpisu* / skreślenia* adnotacji

24 KBPobierz

Wniosek o wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych

24 KBPobierz

Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

24 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dokumencie

26 KBPobierz

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dowodu rejestracyjnego

22 KBPobierz

Sprawy związane z transportem drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób lub rzeczy

37 KBPobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

36 KBPobierz

Sprawy związane ze stacjami kontroli pojazdów

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7 – 9 osób łącznie z kierowcą

33 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne

31 KBPobierz

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

34 KBPobierz

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

45 KBPobierz

Wniosek o wydanie imiennego uprawnienia diagnosty

27 KBPobierz

Sprawy związane z drogami

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

30 KBPobierz

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy*)

27 KBPobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy

32 KBPobierz

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej lub gminnej

29 KBPobierz

Inne druki

Pełnomocnictwo

26 KBPobierz

Oświadczenie

26 KBPobierz

Oświadczenie

23 KBPobierz

Wniosek o dokonanie wpisu* / skreślenia* dotyczącego współmałżonka

28 KBPobierz

Wniosek o wygaśnięcie czasowej rejestracji pojazdu

24 KBPobierz

Wniosek o dokonanie zmian w zezwoleniu lub licencji oraz zaświadczeniu

35 KBPobierz

Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia lub licencji

35 KBPobierz

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

35 KBPobierz

Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

33 KBPobierz

Oświadczenie przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców

34 KBPobierz

Oświadczenie o niekaralności

35 KBPobierz

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

32 KBPobierz

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji

32 KBPobierz

Oświadczenie przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców

34 KBPobierz

Wykaz pojazdów

26 KBPobierz

Wniosek o dokonanie zmiany w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

28 KBPobierz

Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora

29 KBPobierz

Zawiadomienie o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

28 KBPobierz

Oświadczenie

26 KBPobierz