Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Architektury I Budownictwa

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Środowiska I Gospodarki Nieruchomościami

Informacje PODGIK

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji Powiatu Koszalińskiego

Ogłoszenia

Przetargi

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Druki do pobrania

Wybierz właściwy formularz i wydrukuj.

Druki są dwustronne, prosimy nie zmieniać układu tekstu.

Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję.

36 KBPobierz

Druk dla osoby poniżej 16 roku życia (dzieci) - wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

57 KBPobierz

Druk dla osoby poniżej 16 roku życia (dzieci) - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

174 KBPobierz

Druk dla osoby powyżej 16 roku życia (dorośli) - wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

60 KBPobierz

Druk dla osoby powyżej 16 roku życia (dorośli) - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

29 KBPobierz

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

62 KBPobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

47 KBPobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

46 KBPobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

45 KBPobierz