Dostęp do informacji publicznej

Ogłoszenia

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Nabór Pracowników

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Organy Powiatu

Konkurs na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie

Konkursy na stanowiska Dyrektorów placówek oświatowych - MOW w Polanowie i SOSW w Warninie

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Przetargi

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego

Wybory samorządowe listopad 2014

Druki do pobrania

Wybierz właściwy formularz i wydrukuj.

Druki są dwustronne, prosimy nie zmieniać układu tekstu.

Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję.

36 KBPobierz

Druk dla osoby poniżej 16 roku życia (dzieci) - wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

57 KBPobierz

Druk dla osoby poniżej 16 roku życia (dzieci) - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

174 KBPobierz

Druk dla osoby powyżej 16 roku życia (dorośli) - wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

60 KBPobierz

Druk dla osoby powyżej 16 roku życia (dorośli) - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

29 KBPobierz

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

62 KBPobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

47 KBPobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

46 KBPobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

45 KBPobierz