Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

nazwa Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie
miejscowość PARSOWO 25
kod 76-039 BIESIEKIERZ
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
kontakt tel. /94/ 31 80 225   /94  31 80359; 
BIP dps.parsowo.ibip.pl
e-mail dps.parsowo@powiat.koszalin.pl
dyrektor Ewa Paprocka-Palkowska
NIP 449-065-36-24
REGON 362232299