Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie

nazwa DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
miejscowość MIELNO; ul.SPOKOJNEJ 1
kod 76 - 032 MIELNO
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
kontakt tel. /94/ 34-76-695, 318-92-79
BIP dps.mielno.ibip.pl
e-mail dps.mielno@powiat.koszalin.pl
dyrektor mgr inż. Jolanta Wyszyńska
NIP 499-064-91-20
REGON 321450565