Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Dom Pomocy Społecznej w Żydowie

nazwa DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
miejscowość ŻYDOWO 107
kod 76-010 POLANÓW
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
kontakt tel. fax. /94/ 318 88 79 /87 /89
BIP dps.zydowo.ibip.pl
e-mail

dps_zydowo_dyr@pro.onet.pl

dps_zydowo@pro.onet.pl

dps.zydowo@powiat.koszalin.pl

dyrektor JERZY STEC
NIP 669-10-40-926
REGON 000296182