Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie działa na obszarze Powiatu Koszalińskiego i Miasta Koszalina. Funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie pełni lek. med. Elżbieta Galińska-Gruchała

Dane adresowe: ul. Zwycięstwa 136, 76-713 Koszalin, tel. 94-342-4-85, fax 94-342-53-57, www.pssekoszalin.pis.gov.pl, email – psse.koszalin@pis.gov.pl