Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Architektury I Budownictwa

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Środowiska I Gospodarki Nieruchomościami

Informacje PODGIK

Ogłoszenia

Przetargi

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie działa na obszarze Powiatu Koszalińskiego i Miasta Koszalina. Funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii pełni Marek St. Kubica.

 

Dane adresowe: ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin, tel/fax 94 3423725, www.piwkoszalin.webpark.pl, e-mail: koszalin.piw@wetgiw.gov.pl, piw.koszalin@pro.onet.pl