Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Komenda Miejska (Powiatowa) Policji w Koszalinie

Komenda Miejska Policji w Koszalinie działa na obszarze Powiatu Koszalińskiego i Miasta Koszalina. Funkcję kierownika pełni Komendant Miejskiej Policji w Koszalinie – mł. insp. Krzysztof Sieląg.

Dane adresowe: ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin, tel. 94 342-99-00, fax 94 342–95-13, www.policja.koszalin.pl, e-mail: kmp@policja.koszalin.pl