Dostęp do informacji publicznej

Ogłoszenia

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Nabór Pracowników

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Organy Powiatu

Konkurs na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie

Konkursy na stanowiska Dyrektorów placówek oświatowych - MOW w Polanowie i SOSW w Warninie

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Przetargi

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego

Wybory samorządowe listopad 2014

Komenda Miejska (Powiatowa) Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie działa na obszarze Powiatu Koszalińskiego i Miasta Koszalina. Funkcję komendanta pełni mł. bryg. mgr inż. Mirosław Pender.

Dane adresowe: ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin, Tel. 94 345-52-00, fax 94 345-52-30, www.kmpsp.koszalin.pl