Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Architektury I Budownictwa

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Środowiska I Gospodarki Nieruchomościami

Informacje PODGIK

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji Powiatu Koszalińskiego

Ogłoszenia

Przetargi

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Komenda Miejska (Powiatowa) Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie działa na obszarze Powiatu Koszalińskiego i Miasta Koszalina. Funkcję komendanta pełni mł. bryg. mgr inż. Mirosław Pender.

Dane adresowe: ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin, Tel. 94 345-52-00, fax 94 345-52-30, www.kmpsp.koszalin.pl