Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2008

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.

1.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola Powiatowej Komisji Lekarskiej

Termin kontroli: 28.02.2008

2.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola Powiatowej Komisji Poborowej

Termin kontroli: 28.02.2008

3.     Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Szczecinie

Zakres kontroli: Sprawowanie nadzoru przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego

Termin kontroli: 28.03.2008 – 30.04.2008

4.     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola w zakresie wykorzystywania środków finansowych Funduszu zgodnie z zawartą umową

Termin kontroli: 07.05.2008

5.     Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Szczecinie

Zakres kontroli: Realizacja przez starostów województwa zachodniopomorskiego zadań określonych ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

Termin kontroli: 30.05.2008

6.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Powiecie Koszalińskim

Termin kontroli: 01.07.2008

7.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli:
  • Przyjmowanie, sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
  •  Prawidłowość dokumentowania przebiegu sesji Rady
  •  Stosowanie instrukcji kancelaryjnej

Termin kontroli: 21.08.2008

8.    Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli:
 
    Wizyta monitorująca projektu nr Z/2.32/III/3.1/85/04 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0375Z (17431) Stare Bielice – Mścice, I etap Dobre – Mścice”.
 
Termin kontroli: 03.12.2008
 
     9.    Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli:
 
    Wizyta monitorująca projektu nr Z/2.32/III/3.1/84/04 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z (17414) Łazy – Osieki – Sucha Koszalińska – II etap”.
 
Termin kontroli: 03.12.2008
 
10.   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli:
 
    Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 92, poz. 14).
 
Termin kontroli: 27.11.2008