Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.


1.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola Powiatowej Komisji Poborowej

Termin kontroli: 10.02.2006

2.     Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Szczecinie

Zakres kontroli: Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i jego wpływ na aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz skutki podatkowe tych czynności

Termin kontroli: 07.03.2006 – 19.05.2006

3.     Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji ZPORR

Termin kontroli: 05.04.2006 – 17.05.2006

4.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca i problemowa w zakresie zadań wynikających z §3 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4c, 5, 7, 8, 10, 13, 14 oraz §5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Termin kontroli: 18.04.2006 – 28.04.2006

5.     Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola zasadności złożonego wniosku na dofinansowanie ze środków FOGR w 2006 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0374Z, Kl. L Parnowo – Cieszyn, długości 2,0 km, działka nr 261 w obrębie 0040 Parnowo, działka nr 5, 6, 98 w obrębie 0042 Cieszyn”

Termin kontroli: 11.05.2006

6.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola realizacji ujętego w Kontrakcie dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 projektu nr 102/KW/2005 pn. „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Parsowie do wymogów standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r.”

Termin kontroli: 18.05.2006

7.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola realizacji ujętego w Kontrakcie dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 projektu nr 105/KW/2005 pn. „Realizacja programu naprawczego. Poprawa warunków mieszkalnych oraz zniesienie barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie”

Termin kontroli: 18.05.2006

8.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola realizacji ujętego w Kontrakcie dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 projektu nr 101/KW/2005 pn. „Poprawa warunków technicznych i użytkowych w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warninie”

Termin kontroli: 18.05.2006

9.     Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola problemowa zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych

Termin kontroli: 09.08.2006

10. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola doraźna realizacji projektów: Programu stypendialnego dla studentów z powiatu koszalińskiego i Programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Koszalińskiego współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

Termin kontroli: 30.08.2006

11. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakres kontroli: Kontrola doraźna realizacji projektów: Programu stypendialnego dla studentów z powiatu koszalińskiego i Programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Koszalińskiego współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

Termin kontroli: 09.11.2006