Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wydział Komunikacji i Dróg

 

1.   Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg

 

Nazwa Wydziału: Wydział Komunikacji i Dróg

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/czy podlega publikacji w BIP

1.

 

 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Art. 28 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)  rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.

 

Podlega publikacji –

do pobrania wykaz OSK

2.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Art. 83a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.)

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.

 

Podlega publikacji –  
do pobrania wykaz SKP

3.

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

Art. 33 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)

*Nie podlega publikacji
w BIP

4.

Ewidencja diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów

Art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn. zm.)

*Nie podlega publikacji
w BIP

5.

 

 

Centralna Ewidencja Kierowców

Art. 100a-100e ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

*Nie podlega publikacji
w BIP
– prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym (CEPiK)

6.

Centralna Ewidencja Pojazdów  

 

Art. 80a-80e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

*Nie podlega publikacji
w BIP
– prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym (CEPiK)

7.

Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu

Art. 10 ust. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn. zm.)

oraz z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

*Nie podlega publikacji
w BIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Inne rejestry i wykazy

 

1.      Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób.

2.      Rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

3.      Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych  przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

4.      Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

5.      Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Dostępne w godzinach pracy Urzędu, prowadzone w wersji papierowej.

Wzór wniosku o udostepnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

32 KBPobierz

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców

187 KBPobierz

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów

522 KBPobierz