Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wydział Organizacyjny

1. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu w Koszalinie, wersja papierowa,
2. Rejestr zarządzeń Starosty Koszalińskiego, wersja papierowa i elektroniczna,
3. Rejestr skarg i wniosków, wersja papierowa,
4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw, wersja papierowa i elektroniczna,
5. Rejestr porozumień zawieranych przez Powiat Koszaliński, wersja papierowa,
6. Ewidencja oświadczeń majątkowych, wersja papierowa,
7. Ewidencja umów zawieranych przez Powiat Koszaliński, wersja papierowa i elektroniczna,
8. Ewidencja umów zawieranych przez Starostę Koszalińskiego, wersja papierowa,
9. Ewidencja wniosków składanych na Zarząd, wersja papierowa,
10. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych, wersja papierowa,
11. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych,
12. Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,
13. których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
14. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych,
15. Rejestr samorządowych instytucji kultury Powiatu Koszalińskiego.


  Dostępne w godzinach pracy Urzędu, Wydział Organizacyjny.