Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

  1. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, wersja papierowa i elektroniczna,
  2. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, wersja papierowa i elektroniczna,
  3. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE, wersja papierowa i elektroniczna,
  4. Rejestr obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – tworzony, występujemy do PJG-U
  5. Rejestr – inwentaryzacja stanu lasu stanowiącego własność osób fizycznych gmina Będzino/Biesiekierz/Mielno
  6. Ewidencja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, wersja papierowa

Dostępne w godzinach pracy Urzędu, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa