Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Przydatne adresy

 Przydatne dane teleadresowe instytucji wspierających organizacje pozarządowe działające na obszarze powiatu koszalińskiego
1.   Portal Organizacji Pozarządowych – www.ngo.pl
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
e-mail: redakcja@portal.ngo.pl
2.   Regionalny portal informacyjny - www.zachodniopomorskie.ngo.pl
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
e-mail: redakcja@portal.ngo.pl
3.   Europejski Fundusz Społeczny – www.efs.gov.pl
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 330-30-04, 330-30-05, 330-30-01
fax. 22 330-30-31
e-mail: pokl@cpe.gov.pll
4.   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – www.um-zachodniopomorskie.pl
ul. Korsarzy 34
71-540 Szczecin
tel. 91 480-72-83, 480-72-47, 489-39-69
fax. 91 433-28-42
e-mail: sekretariat.marszal@ wzp.pl
e-mail: gabinet.marszal@ wzp.pl
 
5.   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – www.wup.pl
Siedziba WUP:
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. 91 42-56-101
 
Filia WUP:
ul. Słowiańska 15a
75-846 Koszalin
tel. 94 344-50-33
6.   Regionalny Ośrodek EFS Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– www.koszalin.roefs.pl 
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin
tel. 94 347-51-87
fax.94 341-60-88
7.   Fundacja Nauka dla Środowiska (m.in. Punkt konsultacyjny Regionalnego Ośrodka EFS) – www.ndsfund.org
ul. Racławicka 15-17 / Politechnika Koszalińska (budynek D-E)
75-620 Koszalin
tel. 94 347-82-05
fax. 94 342-59-63
e-mail: biuro@ndsfund.org
8.   Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania – www.lepszawies.pl
ul. Dworcowa 11-15
75-201 Koszalin
tel. 94 340-24-58
9.   Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych – www.kcwis.org.pl
ul. Zwycięstwa 137-139 (VIII piętro)
75-604 Koszalin
tel./fax. 94 340-35-23
e-mail: biuro@kcwis.org.pl
10.    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – www.fundacja.koszalin.pl
ul. Zwycięstwa 42
75-037 Koszalin
tel. 94 341-23-17
fax. 94 346-47-06
e-mail: owp@fundacja.koszalin.pl
11.    Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie www.rcie.koszalin.pl
ul. Młyńska 2 
75 - 054 Koszalin
tel./fax. 94 347-13-17
e-mail: rcie@rcie.koszalin.pl

Przydatne adresy

212 KBPobierz