Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Redakcja Biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redaguje

Wydział Organizacyjny

Agnieszka Mróz  -  Dyrektor Wydziału

tel. (94) 714 01 94

e-mail: agnieszka.mroz@powiat.koszalin.pl

Marzena Pawłowska – Główny Specjalista

tel. (94) 714 01 95

e-mail: edukacja@powiat.koszalin.pl

 

Informacje do BIP wprowadza:

Rafał Winiarczyk

e-mail: rafal.winiarczyk@powiat.koszalin.pl

Michał Zawisza

e-mail: michal.zawisza@powiat.koszalin.pl