Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Koszalinie ul. Racławicka 13, pokój 408A.

1.   Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Zakres kontroli: kontrola podatkowa w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi za 2009 r.

Termin kontroli: 19.01.2011 r. – 10.03.2011 r.

 

2.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Szczecinie

Zakres kontroli: kontrola wydanych licencji, zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

Termin kontroli: 28.03.2011 r.

3.   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Zakres kontroli: weryfikacja prawidłowości realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.02-32-153/09 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z, III etap Łazy – Unieście” oraz umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.02.01.02-32-153/09-00 z dnia 20 marca 2010 r.

Termin kontroli: 27.04.2011 r. – 28.04.2011r.

 

4.   Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej”

Termin kontroli: 04.05.2011 r. – 14.06.2011r.

5.   Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakresie kontroli: realizacja projektu nr 66/NPPDL/2008 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0378Z, Nowe Bielice – DPS w Nowych Bielicach”.

Termin kontroli:15.06.2011r.