Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

133 KBPobierz

Procedura kierowania dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

144 KBPobierz

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

132 KBPobierz

Aktualizacja danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

132 KBPobierz

Zgłoszenie likwidacji stowarzyszenia zwykłego

130 KBPobierz

Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

124 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

128 KBPobierz

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

131 KBPobierz

Zmiana wpisu w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

133 KBPobierz

Zgłoszenie likwidacji klubu sportowego, zarejestrowanego w ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

136 KBPobierz

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia

131 KBPobierz

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

131 KBPobierz

Zgłoszenie likwidacji uczniowskiego klubu sportowego

133 KBPobierz

Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

135 KBPobierz

Zmiana wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

129 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

130 KBPobierz

Wydanie odpisu z rejestru inwestycji kultury

190 KBPobierz

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

50 KBPobierz