Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

58 KBPobierz

Wniosek o skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

45 KBPobierz

Procedura kierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

114 KBPobierz

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

18.8 KBPobierz

Wniosek o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych stowarzyszenia

18.7 KBPobierz

Zgłoszenie i wniosek likwidatora stowarzyszenia zwykłego

18.0 KBPobierz

Wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

17.4 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

18.6 KBPobierz

Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

19.4 KBPobierz

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

19.2 KBPobierz

Zgłoszenie i wniosek likwidatora klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

18.4 KBPobierz

Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

17.8 KBPobierz

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

18.6 KBPobierz

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

19.0 KBPobierz

Zgłoszenie i wniosek likwidatora uczniowskiego klubu sportowego

17.8 KBPobierz

Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

17.4 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

18.4 KBPobierz

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok*/szczątków* ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

15.1 KBPobierz

Wniosek o dotację na zabytki

26 KBPobierz